Hoe met zekerheid de goedkoopste autoverzekering afsluiten?Het spreekt voor zich dat iedereen graag wil kunnen rekenen op de goedkoopste autoverzekering voor zijn of haar auto. Het afsluiten van deze goedkoopste optie is echter lang niet altijd even voor de hand liggend. Bovendien geldt dat je jezelf ook altijd de vraag dient te stellen of deze goedkoopste optie voor jou wel echt de beste keuze is. Het afsluiten van een WA-verzekering verzekert je namelijk van de goedkoopste autoverzekering op de markt, maar daar staat tegenover dat je ook slechts kan rekenen op een handvol dekkingen. Wil jij er met zekerheid voor kunnen zorgen dat je niet alleen de goedkoopste, maar ook de voor jou beste autoverzekering gaat afsluiten? Dan is het zeker interessant om je even te verdiepen in de hieronder terug te vinden informatie. 

Wat is het goedkoopste type autoverzekering op de markt?

Laat ons allereerst even een blik werpen op de verschillende soorten autoverzekeringen die er op de markt bestaan. Allereerst is er uiteraard de WA-verzekering. Voor deze verzekering geldt dat ze erom bekend staat louter en alleen de schade in te dekken die wordt toegebracht aan derden. Veel mensen vinden dat dit eigenlijk maar vreemd is. Waarom moet je er nu namelijk verplicht voor kiezen om een verzekering af te sluiten die niet eens schade aan je eigen voertuig verzekert? Omdat op deze manier eigenlijk elke deelnemer aan het verkeer in Nederland is verzekerd. Bovendien komt de verzekering alleen maar tussen wanneer er sprake is van een bewezen schuld voor jou. Indien niet of indien de schuld bij de tegenpartij ligt zal zijn verzekering worden aangesproken. 

De goedkoopste autoverzekering op de markt op vlak van type is dus duidelijk de WA-verzekering. Dat is ook logisch, want het aantal dekkingen welke worden aangeboden zijn merkelijk beperkter in vergelijking met bijvoorbeeld de beperkt casco en de volledige casco autoverzekeringen die er bestaan. Het feit dat de WA-verzekering de meest voordelige verzekering voor auto’s op de markt is hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat ze ook voor elke eigenaar en bestuurder van een voertuig ook de meest interessante is. Om dit te kunnen bepalen moet er dan ook met heel wat verschillende zaken behoorlijk rekening worden gehouden. 

 

Diks verzekeringen – Vergelijken, verzekeren, ontzorgen.

 

Wanneer ben je echt verzekerd van de goedkoopste autoverzekering?

Het spreekt voor zich dat iedereen in eerste instantie wel graag de goedkoopste autoverzekering wil afsluiten. Het is voor veel mensen echter helemaal niet duidelijk hoe men nu precies die goedkoopste optie met zekerheid kan vinden. Er zijn inderdaad best wel wat factoren waar je op dit vlak rekening mee zal willen houden. In eerste instantie is het vooral een goed idee om een vergelijking uit te voeren. Het vergelijken van de verschillende autoverzekeringen op de markt is tegenwoordig een flink stuk eenvoudiger geworden dan vroeger. Het opvragen van offertes hoeft dan ook zeker en vast niet meer manueel te gebeuren, integendeel. 

Van belang bij het uitvoeren van een vergelijking is wel dat de goedkoopste autoverzekering die wordt aangegeven niet altijd de goedkoopste optie is voor de lange(re) termijn. Het gebeurt immers niet zelden dat verzekeraars ervoor kiezen om tijdelijk uit te pakken met een bepaalde promotie die vervolgens mee wordt opgenomen in de vergelijking. Dat is op zich geen probleem, maar je moet je dan wel zeker bewust zijn van de hoogte van de premie na afloop van de promotieperiode. Alleen op deze manier zal je binnen afzienbare tijd niet voor financiële verrassingen komen te staan. 

Welke rol speelt het eigen risico in dit hele verhaal?

Tijdens de zoektocht naar de goedkoopste autoverzekering geldt voor veel mensen dat ze met heel wat verschillende zaken rekening houden, behalve dan met het eigen risico dat wordt gehanteerd. Nochtans kunnen we stellen dat, dit eigen risico ongelofelijk belangrijk is. In eerste instantie wordt er door de verzekeraars standaard voor gekozen om dit eigen risico rond de gemiddelde waarde te leggen. Dit betekent dat ze de kerk in het midden houdt. Hierdoor betaal je nooit de goedkoopste premie, maar ook nooit de grootste bedragen wanneer er zich een bepaald schadegeval voordoet.

Wil je graag met zekerheid de goedkoopste autoverzekering afsluiten die er op de markt is terug te vinden? Dan zal je kunnen vaststellen dat het bepalen van het meest optimale eigen risico helemaal geen overbodige luxe is, integendeel. Je zal er van schrikken hoeveel geld je op deze manier kan besparen. Het spreekt immers voor zich dat de premie voor je verzekering niet één keer, maar wel periodiek moet worden betaald. Wanneer je ervoor zorgt dat je kan rekenen op het meest optimale eigen risico zal je altijd kunnen vaststellen dat dit de totale kost van je autoverzekering behoorlijk naar omlaag kan halen. In ieder geval heeft deze informatie meer dan duidelijk gemaakt dat je het eigen risico zeker niet over het hoofd mag zien, integendeel.

Wanneer is de goedkoopste autoverzekering voor jou de beste keuze?

We hebben eerder op deze pagina reeds aangegeven dat de goedkoopste autoverzekering afsluiten lang niet voor iedereen de beste keuze is. Dat lijkt op het eerste zicht misschien best wat vreemd. Toch is er hier een goede verklaring voor aan te geven. Voor een autoverzekering geldt namelijk dat ze ook altijd wordt gekenmerkt door een vrij beperkt aanbod aan dekkingen. Het is dan ook vooral omwille van deze reden dat er voornamelijk wordt gesteld dat dit type van verzekering het interessantst is wanneer je, je kan vinden in één van de onderstaande situaties:

  1. Je hebt ervoor gekozen om een voordelige auto te kopen; 
  2. Je legt op jaarbasis slechts een (zeer) beperkt aantal kilometers af; 

Je moet er in de praktijk in principe altijd voor kiezen om een autoverzekering af te sluiten die zo goed mogelijk aansluit op het risico dat je loopt om geconfronteerd te worden met schade. Ben jij dus met andere woorden iemand die eerder zelden de auto uit de garage haalt? Dan is het best mogelijk dat de WA-verzekering als goedkoopste autoverzekering voor jou afdoende zal zijn. Leg je echter op jaarbasis een significante hoeveelheid aan kilometers af? Dan is het mogelijks interessanter om te kiezen voor een wat meer uitgebreide verzekering voor je auto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *